Now Playing Tracks

 قفي! فالكون لولا الحب قبر
  و إن لم يسمعوا صوت النواح
  قفي! فالحسن لولا الحب قبح
  و إن نظموا القصائد في الملاح
  قفي! فالمجد لولا الحب وهم
  و إن ساروا إليه على الرماح 

 غازي القصيبي    قفي

(Source: schehrazad)

We make Tumblr themes